Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2000

Từ 22/3, áp dụng thuế tự vệ nhập khẩu mới với thép dài và phôi thép

Từ 22/3, áp dụng thuế tự vệ nhập khẩu mới với thép dài và phôi thép Mức thuế tự vệ mới áp dụng từ ngày 22/3/2017 đến ngày 21/3/2018 (Ảnh: Internet)

Cụ thể, các mặt hàng thép dài có mã 7213.10.00; 721420.41; 7214.20.31; 7227.90.00; 9811.00.00; 7228.30.10 sẽ chịu thuế tự vệ là 13,9%.

Các mặt hàng phôi thép thuộc các mã 7207.11.00; 7207.20.99; 7224.90.00; 7207.19.00; 7207.20.29 sẽ chịu thuế tự vệ là 21,3%.

Trước đó, theo Quyết định 2968/QĐ-BCT, mức thuế tự vệ đối với phôi thép áp dụng từ ngày 18/7/2016 đến ngày 21/3/2017 là 23,3% và với thép dài là 15,4%.

Mức thuế tự vệ mới này được xem là cơ hội để các doanh nghiệp thép trong nước phát huy năng lực sản xuất kinh doanh của mình.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét