Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2000

Sản lượng xi măng trong quý I/2017 tăng 3,8%

Sản lượng xi măng trong quý I/2017 tăng 3,8%
Sản xuất xi măng trong quý I /2017 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước

Cụ thể, các doanh nghiệp khối liên doanh sản xuất được 4,59 triệu tấn; các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) sản xuất được 4,74 triệu tấn; khối doanh nghiêp địa phương - tập đoàn sản xuất được 5,08 triệu tấn.

Riêng tháng 3/2017, lượng sản xuất toàn ngành đạt khoảng 6,62 triệu tấn, tăng khoảng 2,8 triệu tấn so với tháng 2/2017. Trong đó, khối Liên doanh sản xuất đạt 1,91 triệu tấn, Vicem đạt 2,21 triệu tấn, khối doanh nghiệp địa phương - tập đoàn đạt 2,5 triệu tấn.

Tình hình tiêu thụ xi măng trong nước trong quý I ước đạt 12,91 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016; lượng tiêu thụ nội địa của khối Liên doanh đạt 3,8 triệu tấn, của Vicem đạt 4,59 triệu tấn và của khối các doanh nghiệp địa phương - tập đoàn dạt 4,52 triệu tấn.

Riêng tháng 3/2017, tổng lượng tiêu thụ nội địa toàn ngành xi măng đạt khoảng 6,27 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng khoảng 2,44 triệu tấn, tương ứng tăng 64% so với tháng 2/2017.

Lượng xi măng tiêu thụ trong tháng 3 tại các thị trường như sau: miền Bắc tiêu thụ 2,59 triệu tấn; miền Trung tiêu thụ 1,46 triệu tấn và miền Nam tiêu thụ 2,22 triệu tấn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét