Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2000

Ngăn chặn hành vi gian lận thương mại trong nhập khẩu thép

Ngăn chặn hành vi gian lận thương mại trong nhập khẩu thép
Có hiện tượng lẩn tránh thuế tự vệ đối với mặt hàng thép nhập khẩu bằng cách khai không đúng mã số hàng hóa

Biện pháp tăng cường quản lý mặt hàng thép nhập khẩu xuất phát từ phản ánh của Hiệp hội Thép Việt Nam có hiện tượng lẩn tránh thuế tự vệ đối với mặt hàng thép nhập khẩu bằng cách khai không đúng mã số hàng hóa.

Nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi gian lận thương mại trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc lấy mẫu phân tích, giám định, kiểm tra thực tế hàng hóa và chứng nhận chất lượng thép nhập khẩu. Giám sát chặt chẽ việc lấy mẫu để giám định, kiểm tra chuyên ngành, không để xảy ra trường hợp mẫu được gửi đi phân tích, giám định không phải là hàng hóa thực nhập.

Đồng thời, thực hiện lấy mẫu lại để phân tích, giám định đối với các lô hàng thép nhập khẩu có dấu hiệu sai lệch về kết quả kiểm tra, giám định chuyên ngành, báo cáo Tổng cục Hải quan đối với các trường hợp này, trong đó nêu rõ dấu hiệu, lý do và đề xuất phương án thực hiện.

Ngoài ra, tổ chức kiểm tra, theo dõi thường xuyên CBCC được giao thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với CBCC thực hiện không đúng quy định.

Theo Quyết định 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 của Bộ Công Thương về áp dụng biện pháp tự vệ trong thời gian áp dụng mức thuế tự vệ đối với thép dài là 15,4% (đến ngày 21/3/2017) và đối với phôi thép là 23,3%, nhưng qua theo dõi tình hình nhập khẩu, Hiệp hội Thép Việt Nam nhận thấy có hiện tượng lẩn tránh thuế tự vệ bằng cách khai chuyển mã số HS bị áp thuế sang các mã không bị áp thuế.

Quyết định 2968/QĐ-BCT cũng nêu rõ, từ ngày 22/3/2017 đến 21/3/2018, mức thuế tự vệ đối với thép dài và phôi thép lần lượt là 13,9% và 21,3%.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét