Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2000

4 tháng đầu năm, thị trường VLXD ổn định, đảm bảo cân đối cung

Cũng theo Bộ Xây dựng, sản xuất, tiêu thụ xi măng và các loại VLXD chủ yếu (sứ vệ sinh, gạch ốp lát, vôi công nghiệp, kính xây dựng) đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và một phần xuất khẩu, giá cả duy trì bình ổn.

Trong 4 tháng đầu năm, tổng sản lượng xi măng, clinker tiêu thụ đạt 32,3% kế hoạch, ước đạt khoảng 25,94 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ. Trong đó, tiêu thụ nội địa tăng 9% so với cùng kỳ, đạt khoảng 20,79 triệu tấn; xuất khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ do ảnh hưởng của chính sách thuế, đạt khoảng 5,15 triệu tấn. Tồn kho trong tháng 4/2014 khoảng 3,2 triệu tấn, chủ yếu là clinker và tương đương với khoảng 15-16 ngày sản xuất.

4 tháng đầu năm, thị trường VLXD ổn định, đảm bảo cân đối cung - cầu
Thị trường VLXD bảo đảm cân đối cung - cầu

Trong 4 tháng đầu năm, lượng sản xuất gạch ốp lát cả nước ước đạt 182 triệu m2, bằng 106% so với cùng kỳ năm 2016; kính xây dựng ước đạt 63 triệu m2 (QTC), bằng 95% so với cùng kỳ năm 2016; sứ vệ sinh bằng 107% so với cùng kỳ năm 2016, ước đạt 4 triệu sản phẩm.

Trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2017, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ như sau: Giá trị sản xuất kinh doanh trong 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 34.791 tỷ đồng, bằng 28,4% so với kế hoạch năm 2017, trong tháng 4 ước đạt 10.401 tỷ đồng.

Cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp và VLXD (kể cả VICEM) ước thực hiện trong tháng 4 đạt 4.620 tỷ đồng, trong 4 tháng đạt 15.292 tỷ đồng, bằng 30,4% so với kế hoạch năm 2017. Giá trị xây lắp trong tháng 4 đạt 3.694 tỷ đồng, trong 4 tháng đạt 11.807 tỷ đồng, bằng 27,2% so với kế hoạch năm 2017. Giá trị sản xuất kinh doanh khác trong tháng 4 đạt 1.975 tỷ đồng, trong 4 tháng đạt 7.307 tỷ đồng, bằng 26,4% so kế hoạch năm 2017. Giá trị tư vấn trong tháng 4 đạt 112 tỷ đồng, trong 4 tháng đạt 385 tỷ đồng, bằng 28,1% so kế hoạch năm 2017.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét