Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2000

Thị trường xi măng được bổ sung thêm 6,8 triệu tấn/năm

Thị trường xi măng được bổ sung thêm 6,8 triệu tấn/năm Cơ cấu sản lượng xi măng năm 2016

Trong đó, 2 dây chuyền thuộc Tập đoàn Xi măng The Vissai tại Nhà máy xi măng Đô Lương (huyện Đô Lương, Nghệ An), với công suất 4,5 triệu tấn. Dây chuyền 1 được đưa vào vận hành 17/10/2016, dây chuyền 2 được đưa vào vận hành 9/11/2016. Dây chuyền 1 Nhà máy xi măng Long Sơn (Thanh Hóa) thuộc Công ty TNHH Long Sơn có quy mô công suất 2,3 triệu tấn/năm.

Hiệp hội Xi măng Việt Nam thống kê, tổng lượng sản xuất toàn ngành xi măng trong năm qua đạt 77,1 triệu tấn. Trong đó, sản lượng xi măng do Vicem sản xuất chiếm 35%, khối địa phương - Tập đoàn tư nhân chiếm 36% và khối liên doanh chiếm 29%.

Năm 2016, trong tổng lượng 60 triệu tấn xi măng tiêu thụ nội địa, Vicem tiêu thụ 21,3 triệu tấn, khối địa phương - Tập đoàn tư nhân gần 22 triệu tấn và khối liên doanh tiêu thụ 17,5 triệu tấn.

Dẫn đầu về sản lượng xi măng tiêu thụ là khu vực miền Bắc với 24,8 triệu tấn, tiếp theo là miền Nam với 21,5 triệu tấn và miền Trung với 13,5 triệu tấn.

Năm 2017, nhu cầu tiêu thụ xi măng nội địa ước đạt từ 65 - 66 triệu tấn. Dự báo, từ nay đến năm 2020, mỗi năm nhu cầu sẽ tăng từ 5-6 triệu tấn. Như vậy đến năm 2020, nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước là khoảng 80 - 82 triệu tấn. Trong khi, các dự án đã đưa vào vận hành sản xuất của toàn ngành xi măng có tổng công suất thiết kế là 88 triệu tấn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét